شهاب حسینی به انتقادها پاسخ داد

منبع: برترین ها

33

1398/10/28

03:23


شهاب حسینی، بازیگر سینما و تلویزیون که از موج انصراف بعضی هنرمندان از جشنواره فجر انتقاد کرده بود و خودش مورد نقد قرار گرفته بود. در یادداشتی به این صحبت ها پاسخ داد.

برترین‌ها: شهاب حسینی، بازیگر سینما و تلویزیون که از موج انصراف بعضی هنرمندان از جشنواره فجر انتقاد کرده بود و خودش مورد نقد قرار گرفته بود در یادداشتی به این صحبت ها پاسخ داد.

شهاب حسینی در بخش‌هایی از یادداشتش نوشته: کسانی از دیروز بنده را آماج سیل انتقادات،قضاوت‌‌ها، فحاشی‌ها و نفرین ها قرار دادند و حتی به فرزندان بیگناه بنده هم رحم نکردند. در برابر شما ادب می کنم

شهاب حسینی به انتقادها پاسخ داد

بار چندمی است که بنده را بخاطر عقایدم مورد عتاب و خطاب قرار داده و انگ وابستگی سیاسی به من می‌زنید در حالی که در هیچ گوشه‌ای زندگیم ردی از وابستگی سیاسی به هیچ نهاد قدرتی پیدا کنید

چطور می‌توانید دم از انصراف بزنیم در حالی که کارهایی در کارنامه خود داریم که بودجه آن مشخصا از نهادها قدرت تامین شده این اگر ریاکاری نیست پس چیست؟کجای کارنامه من چنین کارهایی دیده می‌شود؟

منتقد بسیاری از مواردی هستم که بر سر جامعه‌ام آمده. منتقد اتفاقات بدی هستم که برای فرهنگمان افتاده در عین حال، حال عمومی را درک می‌کنم چون خودم یکی از عوام هستم. منتقد عدم صبوری در شنیدن اعتراض به حق مردمم و خود نیز جزیی از این مردمم. اما معتقدم الان وقت کنار کشیدن نیست. تحریم فستیوال و عدم حضور راه چرا نیست چرا که جا را برای دیگرانی باز می‌کند که انگیزه‌های دیگری دارند. الان باید بود و حرف زد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو