تجمع دانشجویان در اعتراض به طرح معامله قرن + عکس

42

1398/11/14

23:58


تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران بعد از ظهر دوشنبه در اعتراض به طرح معامله قرن در میدان فلسطین تجمع کردند و شعار های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی سر دادند.

تجمع دانشجویان در اعتراض به طرح معامله قرن + عکس

تجمع دانشجویان در اعتراض به طرح معامله قرن + عکس

تجمع دانشجویان در اعتراض به طرح معامله قرن + عکس

مهر