لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس


45

1398/11/25

02:34


بارش شدید برف در شهر رشت در روز‌های ۲۲ و ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ سبب بروز بحران، انسداد راه‌ها، شکستگی درختان، آسیب به شبکه مخابرات و اینترنت، قطعی برق و آب در بخش زیادی از این شهر شد.

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

لبا‌س تابستانی زیر بارش شدید برف در رشت! + عکس

باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو