یک کاندیدا به هوادارانش: بلندتر شعار بدهید!

منبع: برترین ها

23

1398/11/29

11:04


یکی از کاندیداهای انتخابات از هوادارانش خواست در حمایت از او بلندتر شعار بدهند!

برترین‌ها: یکی از کاندیداهای انتخابات از هوادارانش خواست در حمایت از او بلندتر شعار بدهند!

یک کاندیدا به هوادارانش: بلندتر شعار بدهید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو