پخش پرنده‌های قفسیِ قمیشی در شبکه پنج

منبع: برترین ها

23

1398/11/30

00:48


آهنگ پرنده‌های قفسیِ سیاوش قمیشی با تقلید صدای خودش در شبکه پنج اجرا شد.

‏برترین‌ها: آهنگ پرنده‌های قفسیِ سیاوش قمیشی با تقلید صدای خودش در شبکه پنج اجرا شد.

پخش پرنده‌های قفسیِ قمیشی در شبکه پنج

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو