تحریک یک نامزد به حرکات موزون توسط هواداران!

منبع: برترین ها

19

1398/11/30

08:20


هواداران یک نامزد انتخاباتی در اقدامی عجیب از او خواستند در رقص و پایکوبی آنان را همراهی کند که ظاهرا موفق نشدند!

برترین‌ها: هواداران یک نامزد انتخاباتی در اقدامی عجیب از او خواستند در رقص و پایکوبی آنان را همراهی کند که ظاهرا موفق نشدند!

تحریک یک نامزد به حرکات موزون توسط هواداران!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو