حسن روحانی رئیس‌جمهور دقایقی پیش، پس از برگزاری جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در صحبت‌هایی که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می‌شد توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس جمهور گفت: از اقدامات صورت گرفته تشکر می کنیم. در جلسه امروز به وزیر محترم تاکید کردیم که پرسنل بیمارستان هر نیازی دارند در اولویت باشد.

روحانی با اشاره به گزارشات مطرح شده در جلسه گفت: گزارش وزیر بهداشت امیدوارکننده بود و حرکت به سمت کنترل این بیماری است و مراجعه کننده ها به بیمارستان کمتر شده است.

این خبر درحال تکمیل است....