دسته زنجیرزنی با رجزخوانی برای کرونا‌ در اصفهان

منبع: برترین ها

29

1398/12/8

03:15


یکی از هیات های مذهبی در اصفهان به مناسبت شهادت امام هادی امروز به خیابان آمده بود.

برترین‌ها: یکی از هیات های مذهبی در اصفهان (هیات مکتب الحسین) به مناسبت شهادت امام هادی امروز به خیابان آمده بود.

در این بین مداح مراسم به آنهایی که نگران شیوع کرونا هستند کنایه زد.

دسته زنجیرزنی با خاصیت کرونا‌کُشی در اصفهان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو