علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب

منبع: برترین ها

17

1398/12/8

07:16


علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب معدنی را مشاهده می کنید.

برترین‌ها: علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب معدنی را مشاهده می کنید.

علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب معدنی

تصویری


ویدئو