علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا

منبع: برترین ها

13

1398/12/8

07:18


علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا را مشاهده می کنید.

برترین‌ها: علامه حسن‌زاده آملی در حال خواندن دعا را مشاهده می کنید.

علامه حسن‌زاده آملی در حال دمیدن شفابخش در آب معدنی

تصویری


ویدئو