کرونا، عامل درگیری در بیمارستان ایرانشهر؟!

منبع: برترین ها

12

1398/12/8

08:24


ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن ادعا شده روز گذشته پس از تایید قرنطینه دو نفر مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهر ایرانشهر، همراهان بیماران دیگر با حمله به بیمارستان و شکستن درب و پنجره ها سعی در خارج کردن بیماران خود از بیمارستان را داشتند!

برترین‌ها: ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن ادعا شده روز گذشته پس از تایید قرنطینه دو نفر مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهر ایرانشهر، همراهان بیماران دیگر با حمله به بیمارستان و شکستن درب و پنجره ها سعی در خارج کردن بیماران خود از بیمارستان را داشتند!

هنوز صحت و سقم این ویدئو تائید و یا تکذیب نشده است.

کرونا، عامل درگیری در بیمارستان ایرانشهر؟!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو