انتقاد از توزیع کیف کنترل کرونا در بین نمایندگان

منبع: برترین ها

10

1398/12/8

11:02


دلاوری؛ مجری تلویزیون از توزیع کیف کنترل کرونا در بین نمایندگان مجلس انتقاد کرد.

برترین‌ها: دلاوری؛ مجری تلویزیون از توزیع کیف کنترل کرونا در بین نمایندگان مجلس انتقاد کرد.

انتقاد از توزیع کیف کنترل کرونا در بین نمایندگان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو