پزشک نیکوکار و توزیع رایگان ماسک در گچساران

منبع: برترین ها

9

1398/12/8

11:39


دندانپزشک خیر گچسارانی دستکش‌، مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک‌ یک‌بارمصرف را داوطلبانه بین مردم به صورت رایگان توزیع کرد.

برترین‌ها: دندانپزشک خیر گچسارانی دستکش‌، مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک‌ یک‌بارمصرف را داوطلبانه بین مردم به صورت رایگان توزیع کرد.

توزیع رایگان ماسک در گچساران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو