ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس


13

1398/12/8

14:57


به همت آتش‌نشانان رشت و جهت پیشگیری از شیوع بیماری نو ظهور کرونا ویروس، تمامی مکان های عمومی هر شب پاکسازی می شوند.

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

ضد عفونی شدن رختکن استقلال در سیرجان + عکس

فرارو

تصویری


ویدئو