موشک روسی عمل نکرده در مهدکودک در ادلب

منبع: برترین ها

14

1398/12/8

17:06


تصویری از یک موشک روسی عمل نکرده در مهد کودک در ادلب را مشاهده می کنید.

تصویری از یک موشک روسی عمل نکرده در مهد کودک در ادلب را مشاهده می کنید.

موشک روسی عمل نکرده در مهد کودک در ادلب

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو