روزگار ما بعد از کشف واکسن کرونا

منبع: برترین ها

7

1399/1/7

06:48


ویدئویی کنایه آمیز از ارژنگ امیرفضلی درباره مشکلات تازه بعد از کشف واکسن کرونا از قبیل تولید، واردات و استفاده از این محصول را مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئویی کنایه آمیز از ارژنگ امیرفضلی درباره مشکلات تازه بعد از کشف واکسن کرونا از قبیل تولید، واردات و استفاده از این محصول را مشاهده کنید.

روزگار ما بعد از کشف واکسن کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو