شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس


5

1399/1/7

10:32


آیین غسل تطهیر و کفن متوفیان مبتلا به ویروس کرونا این روزها بوسیله مجاهدان داوطلب قرارگاه حاج قاسم سلیمانی در مشهد انجام می پذیرد.

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

تعدادی از طلاب حوزه علمیه خراسان در مشهد به صورت داوطلبانه، اقدام به غسل و شستشوی متوفیان ویروس کرونا کرده اند. آنها که خود را مجریان واجبی می دانند که این روزها بر زمین مانده است، در چند گروه به شستشوی اجساد می پردازند.

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

شستشو و تطهیر پیکر قربانیان کرونا + عکس

فتوشهر

تصویری


ویدئو