تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس


7

1399/1/7

10:32


شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف پاکستان شهرهای این کشور از جمله «اسلام آباد» را به تعطیلی کشاند. این وضعیت روز چهارشنبه نیز برقرار ماند. دولت پاکستان تردد و حضورهای غیر ضروری مردم در معابر و سطح شهرها را با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ممنوع کرده است.

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

تعطیلی پایتخت پاکستان در مقابله با شیوع کرونا + عکس

ایرنا

تصویری


ویدئو