اقدام جالب یک بخشدار علیه کرونا

منبع: برترین ها

5

1399/1/7

11:14


بخشدار شهر حمیل در استان کرمانشاه برای پیشگیری از کرونا، جلسه خود را با دهیاران در فضای آزاد و با رعایت فاصله برگزار کرد.

عصر ایران: بخشدار شهر حمیل در استان کرمانشاه برای پیشگیری از کرونا، جلسه خود را با دهیاران در فضای آزاد و با رعایت فاصله برگزار کرد.

اقدام جالب یک بخشدار علیه کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو