پلیس انگلیس در فروشگاه‌ها مستقر شد

منبع: برترین ها

2

1399/1/7

11:43


پلیس انگلیس به‌منظور جلوگیری از هجوم مردم به فروشگاه‌ها از ترس کمبود اقلام ضروری در زمان شیوع کرونا و همچنین اجرای مقررات فاصله میان افراد در اماکن عمومی، در فروشگاه‌ها مستقر شد.

خبرگزاری فارس: پلیس انگلیس به‌منظور جلوگیری از هجوم مردم به فروشگاه‌ها از ترس کمبود اقلام ضروری در زمان شیوع کرونا و همچنین اجرای مقررات فاصله میان افراد در اماکن عمومی، در فروشگاه‌ها مستقر شد.

پلیس انگلیس در فروشگاه‌ها مستقر شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو