تصاویری از بهار ۹۹ در شیراز

منبع: برترین ها

4

1399/1/7

13:17


هر سال در این ایام عید شهر شیراز حال و هوای دیگری داشت ولی هم اکنون در مبارزه با بحران کرونا و با گسترش این ویروس در کشور اماکن گردشگری ، تاریخی و تفریحی شهر شیراز تا بعد از نوروز بسته خواهد بود و شیراز میزبان مهمانان نوروزی نخواهد شد.

عصر ایران: هر سال در این ایام عید شهر شیراز حال و هوای دیگری داشت ولی هم اکنون در مبارزه با بحران کرونا و با گسترش این ویروس در کشور اماکن گردشگری ، تاریخی و تفریحی شهر شیراز تا بعد از نوروز بسته خواهد بود و شیراز میزبان مهمانان نوروزی نخواهد شد.

تصاویری از بهار ۹۹ در شیراز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو