نوزادم شیشه نمیگیرد، چرا؟

منبع: نی نی بان

2

1399/1/7

13:22


سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 4/ 5 ماه دارد. 32هفته به دنیا اومد و فقط شیر خشک می خوره. ده روزه دیگه شیشه نمی گیره واقعا مستاصل شدم شیشه رو بازبونش پس می زنه و خیلی گریه می کنه با وجود گرسنگی شدید حاضر نمی شه شیر بخوره دکتر هم بردمش مشکلی نداشت بعد از یک ساعت گریه با اکراه شیر می خوره وزنش 5 کیلو و قدش 59 هست. نگرانم شیر نخوردنش وضعش رو بدتر کنه.
 
پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
در این سن گاهی شیرخوار در زمان بیقراری شیشه را نمی گیرد ولی در خواب خوب شیشه را می گیرد. اگر در خواب خوب شیشه می خورد توصیه می شود به اصرار به او شیشه ندهید ولی اگر شیر را با سرنگ یا قاشق بدهید در زمان بیداری هم می خورد و طی چند روز مشکل برطرف می شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو