هانتا ویروس چیست و چه علائمی دارد؟

منبع: برترین ها

3

1399/1/7

14:29


هانتا ویروس یک خانواده ویروس است که به طور عمده توسط جوندگان گسترش می یابد و می تواند باعث بیماریهای مختلف در مردم در سراسر جهان شود. عفونت با هر گونه ویروس هانتی می تواند باعث ایجاد بیماری هانتاویروس در افراد شود.

خبرگزاری ایسنا: هانتا ویروس یک خانواده ویروس است که به طور عمده توسط جوندگان گسترش می یابد و می تواند باعث بیماریهای مختلف در مردم در سراسر جهان شود.

عفونت با هر گونه ویروس هانتی می تواند باعث ایجاد بیماری هانتاویروس در افراد شود.

هانتا ویروس چیست و چه علائمی دارد؟

هانتا ویروس چیست و چه علائمی دارد؟

هانتا ویروس چیست و چه علائمی دارد؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو