یک طلبه: امر به معروف نکنیم فساد همه‌گیر می‌شود

منبع: برترین ها

4

1399/1/7

15:16


رضا جعفری طلبه جوان زنجانی ساکن تهران چند روز پیش در نیمه شب و در حال ضدعفونی کردن محله خود حین امر به معروف و نهی از منکر با ضربه چاقوی مزاحم نوامیس در چشمش مواجه می‌شود.

خبرگزاری فارس: رضا جعفری طلبه جوان زنجانی ساکن تهران چند روز پیش در نیمه شب و در حال ضدعفونی کردن محله خود حین امر به معروف و نهی از منکر با ضربه چاقوی مزاحم نوامیس در چشمش مواجه می‌شود.

یک طلبه: امر به معروف نکنیم فساد همه‌گیر می‌شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو