ضدعفونی کردن معابر توسط بسیج در تهران

منبع: برترین ها

3

1399/1/7

16:51


خبرگزاری ایسنا؛ تصاویری از ضدعفونی کردن معابر از سوی بسیجیان حوزه ٢۵۶ شهید بخارایی تهران را منتشر کرد.

خبرگزاری ایسنا؛ تصاویری از ضدعفونی کردن معابر از سوی بسیجیان حوزه ٢۵۶ شهید بخارایی تهران را منتشر کرد.

ضدعفونی کردن معابر توسط بسیج در تهران

ضدعفونی کردن معابر توسط بسیج در تهران

ضدعفونی کردن معابر توسط بسیج در تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو