اینستاگرام دکتر شمس ، روایت تجاوزهای جنسی

منبع: نیک شو

3

1399/1/7

18:06


اینستاگرام دکتر شمس ، روایت تجاوزهای جنسی

هشدار به خانواده ها

دکتر شیرین شمس در صفحه اینستاگرام اش از روایت تجاوز به دختر 17 ساله ای صحبت می کند که توسط دوست صمیمی پدرش مورد تعرض قرار گرفته و در بدنش نشانه های آزار جنسی به وضوح مشاهده می شود. این دوست صمیمی و خانوادگی وقتی خانواده این دختر به مسافرت رفته بودند برای سر زدن به منزل آن ها مراجعه می کند و دختر جوان را مورد تجاوز قرار می دهد ، دختر به متخصص زنان مراجعه می کند در حالیکه بسیار آشفته است. بعد از معاینه جراحات و زخم های زیادی در بدن و اطراف ناحیه تناسلی وی مشاهده می شود. دکتر شمس این دختر را به پزشک قانونی برای انجام معاینات لازم معرفی می کند.

ما باید مراقب فرزندانمان باشیم ، حتی اجازه ندهیم که با صمیمی ترین افراد و فامیل های نزدیک ، دختران و کودکان نباید تنها بمانند. اگر هم چنین اتفاقی رخ داد باید شهامت بازگو کردن داشته باشیم ، مقصر ما نیستیم و باید در برابر حوادث مقاوم باشیم ، باید جلوی عفونت ها و عوارض مقاربتی گرفته شود و فرد خطاکار هم به دست قانون سپرده شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو