نقشه هشدار بارندگی برای روز شنبه

منبع: برترین ها

6

1399/1/7

18:20


برای هفته پیش رو در اغلب نقاط کشور شاهد چند روز با هوای بارانی خواهیم بود.

نور نیوز: برای هفته پیش رو در اغلب نقاط کشور شاهد چند روز با هوای بارانی خواهیم بود.

شایان ذکر است که این بارندگی ها به شکل رگبار و رعدوبرق طی ساعات بعدازظهر تا شب رخ خواهند داد‌.

نقشه هشدار بارندگی برای روز شنبه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو