بعد از کرونا سروکله هانتا ویروس هم پیدا شد!

منبع: برترین ها

3

1399/1/7

19:32


پایگاه خبری "گلوبال تایمز" چین نوشت، با وجود درگیری جهان با ویروس کرونا، بیماری دیگری نیز در حال رشد است؛ آزمایش مردی از اهالی "یوننان" چین نشان داد که او مبتلا به "ویروس هانتا" است.

پایگاه خبری "گلوبال تایمز" چین نوشت، با وجود درگیری جهان با ویروس کرونا، بیماری دیگری نیز در حال رشد است؛ آزمایش مردی از اهالی "یوننان" چین نشان داد که او مبتلا به "ویروس هانتا" است.

بعد از کرونا سروکله هانتا ویروس هم پیدا شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو