توضیحات پرستار بیمارستان قزوین درباره صحبت‌هایش

منبع: برترین ها

5

1399/1/7

20:09


توضیحات خانم پرستاری را ببینید که در گزارش ۶ فروردین ایلنا از بیمارستان ولایت قزوین، گفته بود از ۵۱ روز پیش درگیر این ماجرای کرونا بودیم.

برترین‌ها: توضیحات خانم پرستاری را ببینید که در گزارش ۶ فروردین ایلنا از بیمارستان ولایت قزوین، گفته بود از ۵۱ روز پیش درگیر این ماجرای کرونا بودیم.

توضیحات پرستار بیمارستان قزوین درباره صحبت هایش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو