آغوش باز کرونا برای مسافران نوروزی/ عکس

منبع: آرگا

6

1399/1/7

21:04


ویروس کرونا و همچنان تاخت و تازهای پر شتابش که شاید بتوان یکی از دلایل آن را بی توجهی مردم و سفر آنها دانست. عکس کارتونی که محمد صلاح رزم حسینی در این رابطه منتشر نموده است.

بحث تکراری و بسیار تاکید شده ی شیوع بیماری کرونا و رعایت بهداشت و قرنطینه خانگی برای پیشگیری از گسترش این ویروس و افزایش آمار ابتلا و تلفات، اما هنوز هم شاهد بی اعتنایی گروهی از مردم و سفر آنها به قسمت های مختلف کشور می باشیم که سوژه کارتونی محمد صالح رزم حسینی به منظور انتقاد گردید.

آغوش باز کرونا برای مسافران نوروزی

تصویری


ویدئو