تجهیزات پلیس چین برای شناسایی مبتلایان به کرونا

منبع: برترین ها

2

1399/1/7

23:35


پلیس چین مجهز به عینک دوربین مادون قرمز، افراد مشکوک به کروناویروس و کسانی که تب بالا دارند را شناسایی کرده و متوقف می کنند.

برترین‌ها: پلیس چین مجهز به عینک دوربین مادون قرمز، افراد مشکوک به کروناویروس و کسانی که تب بالا دارند را شناسایی کرده و متوقف می کنند.

تجهیزات پلیس چین برای شناسایی مبتلایان به کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو