عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در خصوص جلسه امروز رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی، نوشت: در این جلسه جزئیات اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت و بر مشارکت فعال بانک‌ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کردند.

همتی می‌افزاید: در این جلسه ساز و کار اجرایی مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تشریح شد و در نهایت مقرر شد تا مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت تعیین شده و دستورالعمل مربوطه به شبکه بانکی ابلاغ شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که اشتغال خود را حفظ کرده باشند پرداخت خواهد شد.

همتی در این یادداشت آورده است؛ بازپرداخت اقساط این تسهیلات دو ساله بوده و چند ماه برای شروع بازپرداخت آنها تنفس در نظر گرفته شده که احتمالاً زمان آغاز پرداخت اقساط مهرماه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ سود ۱۲ درصدی این تسهیلات، منطقی است و بر اساس بررسی‌های کارشناسی است؛ هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان پذیر نیست.

همتی اضافه کرد: اگرچه نرخ بهره حقیقی در کشورمان با وجود در نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد به دلیل نرخ تورم سالانه برای بانک‌ها منفی است و قطعاً نرخ ۱۲ درصد نیز بسیار منفی تر خواهد بود لذا چنین نرخ سودی، کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده خواهد بود.