تلخ‌ترین لحظات پرستاران در روز‌های کرونایی

منبع: برترین ها

15

1399/1/12

00:06


پرستاران بیمارستان شفای تاکستان از تلخ‌ترین لحظات در روز‌های کرونایی می‌گویند: از جوانی که باپای خود به بیمارستان رفته و بعد از چند روز فوت شده تا فوت همکارانشان مقابل چشم پرستاران...

برترین‌ها: پرستاران بیمارستان شفای تاکستان از تلخ‌ترین لحظات در روز‌های کرونایی می‌گویند: از جوانی که باپای خود به بیمارستان رفته و بعد از چند روز فوت شده تا فوت همکارانشان مقابل چشم پرستاران...

 

 

پرستاران از تلخ‌ترین لحظات در روز‌های کرونایی می‌گویند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو