حرف‌های جانسوز دستفروشی که قرنطینه را شکست

منبع: برترین ها

15

1399/1/12

00:33


ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن پیرمرد دستفروش از دلایل خود برای شکستن قرنطینه خانگی همزمان با شیوع کرونا در کشور می‌گوید.

برترین‌ها: ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن پیرمرد دستفروش از دلایل خود برای شکستن قرنطینه خانگی همزمان با شیوع کرونا در کشور می‌گوید.

دلایل یک دستفروش برای شکستن قرنطینه خانگی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو