خواهشِ روحانی از مردم درباره ۱۳بدر

منبع: برترین ها

13

1399/1/12

12:11


حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: تمام بوستان ها و پارک ها فردا تعطیل است و از مردم خواهش میکنیم فردا در خانه بمانند و این سنت را روز دیگر اجرا کنند.

خبرگزاری مهر: حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: تمام بوستان ها و پارک ها فردا تعطیل است و از مردم خواهش میکنیم فردا در خانه بمانند و این سنت را روز دیگر اجرا کنند.

درخواست روحانی از مردم درباره روز ۱۳ فروردین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو