ابتکار پلیس امارات برای به ماندن مردم در خانه

منبع: برترین ها

8

1399/1/17

09:56


ویدئوی تبلیغاتی پلیس منطقه راس الخیمه امارات برای تقدیر از کادر درمانی و تشویق مردم به ماندن در خانه را ببینید.

برترین‌ها: ویدئوی تبلیغاتی پلیس منطقه راس الخیمه امارات برای تقدیر از کادر درمانی و تشویق مردم به ماندن در خانه را ببینید.

ابتکار پلیس امارات برای به ماندن مردم در خانه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو