بازار داغ شیرینی‌های ماسک‌دار دورتموندی!

منبع: برترین ها

9

1399/1/18

09:15


تولید شیرینی‌هایی با ماسک در یک قنادی در دورتموند صاحب مشتریان زیادی شده و خبرش در رسانه های دنیا پیچیده است.

برترین‌ها: تولید شیرینی‌هایی با ماسک در یک قنادی در دورتموند صاحب مشتریان زیادی شده و خبرش در رسانه های دنیا پیچیده است.

بازار داغ شیرینی‌های ماسک‌دار دورتموندی!

تصویری


ویدئو