شعار مردم هند: کرونا برو!

منبع: برترین ها

12

1399/1/18

09:44


ویدئویی از تجمع مردم هند برای مقابله با بیماری کرونا در فضای مجازی منتشر شده است که آنها شعار می دهند: کرونا برو!

برترین‌ها: ویدئویی از تجمع مردم هند برای مقابله با بیماری کرونا در فضای مجازی منتشر شده است که آنها شعار می دهند: کرونا برو!

شعار مردم هند: کرونا برو!

تصویری


ویدئو