این خبرنگاران مرگ‌شان حتمی است!

منبع: برترین ها

9

1399/1/18

11:42


در حالیکه پزشکان معتقدند در دمای بالای ۴۴٫۴، مرگ انسان حتمی است، در خبر ۲۱ دیشب دستگاه تب‌سنج لیزری ساخته شده، دمای خبرنگاران حاضر در مراسم رونمایی را ۴۳، ۴۴ و ۴۵ درجه نشان می‌داد!

برترین‌ها: در حالیکه پزشکان معتقدند در دمای بالای ۴۴٫۴، مرگ انسان حتمی است، در خبر ۲۱ دیشب دستگاه تب‌سنج لیزری ساخته شده، دمای خبرنگاران حاضر در مراسم رونمایی را ۴۳، ۴۴ و ۴۵ درجه نشان می‌داد!

این خبرنگاران مرگ‌شان حتمی است!

 

تصویری


ویدئو