اشک‌های رئیس بیمارستان آتیه به‌خاطر تعدیل نیرو

منبع: برترین ها

10

1399/1/19

02:31


دکتر علیزاده در پیامی ویدئویی گفت: به عنوان بنیانگذار بیمارستان آتیه، امروز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام است که به شما بگویم ما قادر به تأمین همین مقدار اندک حقوق شما نیستیم...

برترین‌ها: دکتر خلیل علیزاده در پیامی ویدئویی گفت: به عنوان بنیانگذار بیمارستان آتیه، امروز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام است که به شما بگویم ما قادر به تأمین همین مقدار اندک حقوق شما نیستیم.

اشک‌های رئیس بیمارستان آتیه به‌خاطر تعدیل نیرو

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو