حضور گوزن‌ها در خیایان‌های اطراف لندن

منبع: برترین ها

17

1399/1/19

09:15


ویدئویی از ورود گوزن ها به حومه لندن در پی خلوت شدن خیابان ها را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از ورود گوزن ها به حومه لندن در پی خلوت شدن خیابان ها را ببینید.

حضور گوزن‌ها در خیایان‌های اطراف لندن

تصویری


ویدئو