سرقت «منزجر کننده» در انگلیس

منبع: برترین ها

18

1399/2/22

00:12


در انگلیس، هشتادهزار ماسک که برای استفاده پرسنل درمانی درنظر گرفته شده بود، به سرقت رفت.

برترین‌ها: روزنامه دیلی‌میل در خبری نوشت: در انگلیس، هشتادهزار ماسک که برای استفاده پرسنل درمانی درنظر گرفته شده بود، به سرقت رفت.

پلیس منچستر این دزدی را در شرایط بحرانی کرونا در این کشور، «منزجر کننده» خواند.

سرقت «منزجر کننده» در انگلیس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو