در آبادان گرد و غبار به کرونا اضافه شد

منبع: برترین ها

24

1399/2/22

00:31


غبار هوا در آبادان و خرمشهر ۱۸ برابر حد مجاز است!

برترین‌ها: غبار هوا در آبادان و خرمشهر ۱۸ برابر حد مجاز است!

در آبادان گرد و غبار به کرونا اضافه شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو