مردم بدون ماسک در خیابان‌های تهران

منبع: برترین ها

21

1399/2/22

01:18


مردم بدون ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در خیابان‌های تهران رفت و آمد می کنند در حالی که متخصصان نگران شیوع دوباره ویروس کرونا هستند.

برترین‌ها: مردم بدون ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در خیابان‌های تهران رفت و آمد می کنند در حالی که متخصصان نگران شیوع دوباره ویروس کرونا هستند.

مردم بدون ماسک در خیابان‌های تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو