کلیپ نشنال جئوگرافیک برای روز جهانی پرندگان مهاجر

منبع: برترین ها

35

1399/2/22

01:44


روز جهانی پرندگان مهاجر رویدادی بین‌المللی است که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین، اکوسیستم و انسان تأکید شده است.

برترین‌ها: روز جهانی پرندگان مهاجر رویدادی بین‌المللی است که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین، اکوسیستم و انسان تأکید شده است.

 

 

کلیپ نشنال جئوگرافیک برای روز جهانی پرندگان مهاجر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو