آیا میزان کرونایی بر شدت بیماری تاثیر دارد؟

منبع: برترین ها

23

1399/2/22

03:28


آیا میزان کرونایی که وارد بدن می‌شود بر شدت بیماری تاثیر دارد؟ دکتر مردانی متخصص بیماریهای عفونی به این سوال پاسخ می‌دهد.

برترین‌ها: آیا میزان کرونایی که وارد بدن می‌شود بر شدت بیماری تاثیر دارد؟ دکتر مردانی متخصص بیماریهای عفونی به این سوال پاسخ می‌دهد.

آیا میزان کرونایی بر شدت بیماری تاثیر دارد؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو