ببینید این چهار تا صفر کجا میره؟!

منبع: برترین ها

17

1399/2/22

04:21


کیوان زرگری با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به حواشی حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت.

برترین‌ها: کیوان زرگری با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به حواشی حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت.

ببینید این چهار تا صفر کجا میره؟!

تصویری


ویدئو