این ‌هم امنیت خودروهای داخلی!

منبع: برترین ها

22

1399/2/22

04:54


ببینید سه نفر چطور به سادگی، همزمان لوازم داخل دو خودرو را به سرقت می‌برند!

اصلاحات نیوز: ببینید سه نفر چطور به سادگی، همزمان لوازم داخل دو خودرو را به سرقت می‌برند!

این ‌هم امنیت خودروهای داخلی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو