ویدئویی تامل‌برانگیز از رویای شغلی یک نوجوان

منبع: برترین ها

24

1399/2/22

05:13


ویدئوی از مصاحبه یک نوجوان در فضای مجازی انتشار یافته است که آرزوی شغلی خود را وابسته به ترک تحصیل می‌داند.

برترین‌ها: ویدئوی از مصاحبه یک نوجوان در فضای مجازی انتشار یافته است که آرزوی شغلی خود را وابسته به ترک تحصیل می‌داند.

ویدئویی تامل‌برانگیز از رویای شغلی یک نوجوان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو