تولید آبلیموی غیربهداشتی در اسلامشهر

منبع: برترین ها

39

1399/2/22

05:38


کارگاه تولید آبلیمو با استفاده از ترکیب مواد شیمیایی صنعتی در اسلامشهر پلمپ شد.

برترین‌ها: کارگاه تولید آبلیمو با استفاده از ترکیب مواد شیمیایی صنعتی در اسلامشهر پلمپ شد.

 

تولید آبلیموی غیربهداشتی در اسلامشهر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو